Protein

Protein

Under barnets första tid i livet används en stor del av proteinet för tillväxt. I bröstmjölk finns den optimala kompositionen av protein och det är just denna komposition som försöks efterliknas vid tillverkningen av modersmjölksersättning.

 

Högt proteinintag tidigt i livet ökar risken för fetma

Det är känt att kost tillsammans med arv och miljöfaktorer är en del av den så kallade programmeringen av barnets framtida hälsa. Bröstmjölk anpassas perfekt till barnets näringsbehov och alla barn bör få bröstmjölk under de första 6 månaderna av livet och kan fortsätta att vara en del av kosten längre upp i åldern.

Den skyddande effekten av bröstmjölk kan ses bl.a. i en lägre viktökning i spädbarnsåldern jämfört med barn som får ersättning. Detta beror på bröstmjölkens unika förmåga att ständigt anpassa näringssammansättningen för att möta barnets specifika behov allt eftersom barnet växer.

När barn börjar med övergångskost och bröstmjölk eller modersmjölksersättning inte längre är den enda källan till näring, är det fortfarande viktigt att bibehålla lågt proteinintag. Detta framgår också klart av de officiella rekommendationerna (NNR 2012).

Om barnet inte kan få bröstmjölk, bör det få en ersättning som ger en god tillväxt och hälsan motsvarande den hos ammande barn.

Proteinintag tidigt i livet påverkar tillväxt och programmerar risk för senare övervikt och fetma

Resultat från en nyligen genomförd studie visar att proteinnivå i modersmjölksersättning är avgörande för risken att utveckla fetma under skolåldern (Weber et al.). Vid 6 års ålder var risken dubbelt så hög för fetmautveckling hos dem som fått modersmjölksersättning med högre proteininnehåll jämfört med barnen som fått modersmjölksersättning med lägre proteinhalt.

 

Hypotes för det tidiga proteinet

Flera studier visar att barn som har ett proteinintag som överstiger behovet - särskilt under de första 2 levnadsåren - kan ha en starkt växande tillväxtkurva, vilket ökar risken för övervikt och fetma senare i livet. Anledningarna till detta är att ett högre proteinintag ökar blodnivåerna av vissa aminosyror som ökar utsöndringen av insulin och IGF-1 (insulinliknande tillväxtfaktor 1, insulinliknande tillväxtfaktor 1), som bland annat bidrar till ökad hunger, ökat energiintag och att och ökad tillväxt av fettceller. Detta i sin tur leder till en ökad risk att utveckla övervikt och fetma.


I studien (Weber et al.) följde man friska spädbarn som av olika skäl inte kunde amma. De var slumpmässigt utvalda under första levnadsåret till att få modersmjölksersättning och tillskottsnäring med antingen ett högre eller lägre proteininnehåll. Data, insamlade vid 2 och 6 år, visar tydligt att modersmjölksersättning med ett reducerat proteininnehåll normalisera tidig tillväxt jämfört med den ammande referensgruppen och ger skydd mot utvecklingen av fetma.


Studien är en del av European Childhood Obesity Project (CHOP study) , och är en dubbelblind studie som omfattar mer än 1500 barn i fem länder (Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Spanien).

 

NAN PRO med OPTI Pro ger god tillväxt och utveckling, som liknar den hos ammande barn

OPTI Pro är ett patenterat system och är resultatet av många års forskning inom protein och tillväxt. På Nestlé har vi arbetat med modersmjölksersättning i 150 år och på senare år har vi utvecklat en teknik som gör det möjligt att sänka i nivå med bröstmjölkens nivå i vår modersmjölksersättning med bibehållen hög kvalitet och optimal aminosyraprofil. Vi utvecklar ständigt för att optimera processen och har sänkt proteinhalten i våra ersättningar vid flera tillfällen. NAN PRO har ett proteininnehåll på 1,8 g per 100 kcal  
I nivå med bröstmjölkens och som ger en tillväxt liknande hos ammade barn för att minska risken för övervikt.

 Det är kliniskt bevisat att den låga nivån av protein i NAN PRO ger barnet en tillväxttakt som liknar ammade barn.

Inforgam vector

 

Referenser

Weber et al., Am J Clin Nutr. 2014;99(5):1041-51
Nordic Council of Ministers, Nordic Nutrition Recommendations 2012.


Raiha NC et al. Whey Predominant Whey Modified Infant Formula with Protein/Energy ratio of 1.8 g/100 kcal. Adequate and Safe for Term Infant from Birth to 4 Months. J Ped Gastroenterol Nutr 2002; 35:275-81


Hörnell, Agneta; Lagström, Hanna; Lande, Britt; Thorsdottir, Inga Protein intake from 0 to 18 years of age and its relation to health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition Recommendations Food & Nutrition Research 2013;57(21083)1-42

Search icon

Har du forfarande inte hittat vad du letar efter?

Testa vår nya smarta sökmotor. Vi har alltid något att erbjuda dig.